Home » Info van bijeenkomsten

Graag willen we u verwijzen naar onze nieuwe website:

Wwww.stichtingoudersvoorouders.nl

M: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com

 

 

17 maart 2015,

 

Op 17 maart zijn we gestart met Steunpunt Ouders voor Ouders!

Spannend was het zeker... Eenmaal gestart merken we meteen dat er voornamelijk 1 verwachting is:

(H)Erkenning! Even je verhaal doen, tips geven en ontvangen, contact!

 

Ook mede door de soms ingrijpende veranderingen in de zorg heerst er in onze gezinnen onrust...

Steunpunt mantelzorg kan hierin echt een grote steun zijn! Maar ook voor de overige kinderen van het gezin, onze jonge mantelzorgers mogen niet vergeten worden en ook daarin kan Steunpunt Mantelzorg een belangrijke schakel zijn!

www.voormantelzorgers.nl  

Vervoer, PGB, wel/ geen indicatie, school, dagbehandeling.... Genoeg gespreksstof voor de komende tijd. 

Maar wat zeer opvallend is, er is maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen en voor sommige onder ons is dat na een jarenlang "gevecht" een verademing! 

Volgende bijeenkomst is op 31 maart om vanaf 10.00 uur.

                                                                                                                                                                                                                              

 

31 maart 2015: 

 

Tanja Goessen van Steunpunt Mantelzorg kwam ons vandaag verrassen met taart!! Het is altijd prettig om te weten met wie je samenwerkt en naar wie je evt doorverwezen wordt... Ook heeft Tanja exact kunnen uitleggen wat zij namens Steunpunt Mantelzorg kan bieden..en kunnen regelen dat er 14 april iemand komt vanuit de gemeente ivm vragen rondom het vervoer! Heel prettig!!

 

Daarnaast hebben we kennnis gemaakt met Saskia Peulen/ medisch maatschappelijk werker Maastricht UMC+. 

Als we vanuit onze contactgroep ook kunnen gaan samenwerken met ouders vanuit bijvoorbeeld het Maastricht UMC+ of andere organisaties, zou dat toch fantastisch zijn...Als we die groep ook bereiken is weer een grote stap.

We kennen inmiddels het gevoel van zoekende te zijn naar...

Een welbekende uitspraak is ook bij ons van toepassing: "De diagnose en dan....?"

We hebben gezamenlijk een zeer prettig gesprek gehad en hopen in de toekomst nog veel met elkaar te kunnen delen.

We namen de complimenten in ontvangst over het initaitiatief van deze contactgroep en gingen verder met de orde van de dag....

Autisme/ PDD-NOS/ ADHD en alle overige varianten zijn herkenbaar. Onmacht, verdriet, schuldgevoel, onzekerheid, pijn, er kwam heel veel voorbij!

Dan besef je weer dat het fijn is om samen voor elkaar te zorgen!

Er werd eerder gezegd: hoe blijf je als ouder overeind staan? .

Wij moeten als ouders overeind blijven staan, hoe dan ook.

Dus gaan we 14 april weer samen verder....

                                                                                                                                                                                                                              

  •  

7 april :

Hopelijk hebben jullie fijne paasdagen gehad en is iedereen weer blij dat we weer teruggaan naar de de dagelijkse realiteit....Voor ons hoort het Steunpunt/ contactgroep inmiddels al tot de dagelijkse bezigheden! Het doet goed om reacties binnen te krijgen over de contactgroep of over de website of een nieuwe aanmelding, wat dan ook....

Vandaag hebben we een mail ontvangen van Saskia Peulen ( medisch maatschappelijk werker AZM) en inmiddels hebben we ook bekendheid in het AZM, we staan op hun site die alleen voor medewerkers toegankelijk is en ze heeft al contact gehad met de kinderafdeling!

Hierdoor bereiken we meer ouders en kunnen we onze groep versterken! Autisme, chronisch ziek kindje; allemaal ZORGENKINDEREN! 

Op 14 april is de volgende bijeenkomst, waarbij er weer een aantal( nieuwe) ouders zullen aanschuiven.

Als er onderwerpen zijn die zeker aan bod moeten komen, horen we dat graag! 

1 eerder gestelde vraag/ statement vinden we wel heel erg belangrijk: Hoe blijf je als ouder(s) overeind?

Hoe doen jullie/ wij dat? Lukt dat goed of juist niet? Overleefstand of gewoon genieten??

Graag horen we jullie reacties op de bijeenkomst of via een bericht... 

Wij willen heel graag weten of dat voor iedereen lukt, zo ja? Hoe dan??

 

                                                                                                                                                                                                                              

9 april:

 

Bericht van Steunpunt Mantelzorg!

Beste ouder(s),

 

Graag nodigen wij jullie namens de initiatiefnemers van ‘Ouders voor Ouders’ uit voor de bijeenkomst op 14 april in de Camion, Hoenderweg 2 in Margraten. Tijdens deze inloopochtend zal van 10.30 – 11.30 uur dhr. Peter Bux – beslisser leerlingenvervoer van Gemeente Maastricht – aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden over de veranderingen op het gebied van leerlingenvervoer.

Zijn er vragen stel ze gerust, nu is de kans!

 

Hartelijke groet,

Tanja Goessen

                                                                                                                                                                                                                             

 14 april 2015:

 

Vandaag was er een grote opkomst! Weer nieuwe mensen ontmoet, dit kwam ook mede doordat Dhr Peter Bux van Leerlingenvervoer uitgenodigd was....Maar we waren ook erg blij dat er nieuwe ouders waren gekomen die kennis wilde maken met de contactgroep. Fijn!! Met dank aan Sonja die ondanks een heftige tijd de moeite had gedaan om een taart voor ons te maken!! 

Helaas liep deze afspraak niet zoals gepland! Iets later dan was afgesproken en met uiteindelijk een zeer kleine groep heeft Dhr Bux alle vragen beantwoord en zeer duidelijk uitleg gegeven!! Er waren bijna geen specifieke vragen op voorhand door ouders aangeleverd, maar gaandeweg kwam het gesprek heel goed op gang! Wat telkens steeds meer naar voren kwam, is dat er MAATWERK geleverd moet worden door de Gemeente/ Leerlingenvervoer. 

Dit gebeurt ook, ondanks dat er wellicht ouders zijn die het gevoel hebben dat er niet goed naar hun situatie wordt gekeken kon Dhr Bux ons geruststellen dat er wel degelijk zeer zorgvuldig gekeken wordt! Alle aanvragen worden individueel behandeld en er is een onafhankelijke samenwerking met de GGD. Soms kan het niet anders en is een onderzoek van de GGD arts noodzakelijk. De arts van de GGD behoort een onderzoek te doen waarin duidelijk wordt wat de stoornis is en de kenmerken van het betreffende kind. ADVIES: stuur altijd alle gegevens mee, dat kan soms voorkomen dat je kind weer een onderzoek moet ondergaan. De arts kan wel vanuit bepaalde schriftelijke gegevens een rapport opmaken. De GGD arts beoordeelt oa wat het kind nog zelf kan, wat de gevolgen zijn van het alleen naar school gaan, ondanks zijn/ haar handicap? Dhr Bux geeft aan dat hij ook genoodzaakt is om via de wetgeving te handelen, hoe vervelend dit ook is voor sommige gezinnen...

 

Er werd terecht eerder opgemerkt dat er (nog) geen info te vinden is op de site over het leerlingenvervoer jaar 2015 - 2016. Dit komt, omdat het nog te vroeg is! Over een aantal weken komen de benodigde formulieren/ info op de site van de gemeente. Let op dat je bij een aanvraag altijd het schooladvies erbij doet!

 

Een aantal punten die aan bod kwamen:

 

- Onrust bij ouders ivm vele veranderingen! Begrijpelijk, maar er werd ons verzekerd dat er echt per situatie gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn!

 

- Is er sprake van een lichamelijke handicap of psychische handicap?

Psychische handicap sinds kort erkend door regering!! Nog onduidelijk wanneer die toegepast mag worden. Maar dat is al heel wat!!!

 

- Wat is het schooladvies? 

 

- Wat is de kalenderleeftijd van het kind? ( vanaf 9 jaar) 

 

- SBO; recht op vervoer vanaf 3 km. Er wordt gekeken naar school, naar reistijd met openbaarvervoer, wat kan het kind alleen?, is er een bushalte binnen 800 meter?, er wordt gekeken naar gezinssituatie.

 

- SO: binnen 1 km geen recht op vervoer

 

- Voor kinderen die naar een ZMLK/ SMOK-  school gaan, blijven recht houden op vervoer. Voor de kinderen die naar bijvoorbeeld Adelante en Jan Baptist gaan verandert er nu niks!

Zoals bekend kinderen met IQ lager dan 70 behouden het recht op vervoer met begeleiding.

 

- Kinderen die naar een Dagbehandeling gaan blijven ( vooralsnog ) vallen onder zorgvervoer.

 

- Als je zelf je kind brengt, terwijl je recht hebt op vervoer komt de gemeente de ouders financieël tegemoet! Je hebt dan namelijk recht op een vergoeding! 

Later meer hierover..

 

- Eigen bijdrage: dit verschilt per gemeente. 

Voor SO geen eigen bijdrage.

 

Voor alle informatie, vragen of bezwaarschrift kun je terecht bij Gemeente Maastricht. Op de site in zoekbalk leerlingenvervoer intypen en dan kijken welke info van toepassing is. Volgens Dhr Bux kom je op deze manier aan alle juiste info...

Peter Bux, leerlingenvervoer.

www.gemeentemaastricht.nl

tel: 14 043

vanuit Buitenland: + 31 43 350 40 40

 

Tip van de gemeente: 

De overheid wil graag dat wij als mantelzorgers/ ouders voor elkaar gaan zorgen! Dit geldt ook voor het vervoer. Er zijn vele voor- nadelen te melden over het vervoer. Vanuit de gemeente wordt het gestimuleerd om je eigen kind en evt andere kinderen te vervoeren naar hun onderwijs. Dat betekend dus als je bereid bent/ en de mogelijk hebt om je kind te vervoeren, de gemeente je een vergoeding geeft. Die vergoeding waar je dan recht op hebt, is het bedrag dat het vervoersbedrijf anders krijgt... Je kunt bij wijze van spreken met een aantal ouders een groep oprichten en zelf het vervoer gaan regelen. En dus de onkosten vergoedt krijgt...

UITERAARD geldt : INDIEN MOGELIJK!!!

Wij als Steunpunt willen hier graag in meedenken. Dus als er plannen zijn, horen we dat graag!

 

Tot zover het vervoer!!

Met nogmaals dank aan Dhr Peter Bux. Fijn dat er vanuit de gemeente Maastricht tijd wordt vrij gemaakt om naar ons te luisteren, heel belangrijk!

 

De contactgroep: 

Blijft gelukkig nog steeds groeien! Ondanks de wetenschap '' ieder huisje heeft zijn kruisje" is het heel fijn om te zien dat iedereen dezelfde behoefte heeft, maar toch ook weer meteen elkaar probeert te helpen/ ondersteunen! MOOI!!! 

 

Er is vraag naar een avondbijeenkomst geweest. Eerder is dat via een andere organisatie aangeboden, maar was de opkomst helaas niet groot. 

Wij willen heel graag een avondbijeenkomst gaan organiseren! Laat svp weten of er wel/ geen intersse voor is.. Wij zorgen net als de ochtenden voor de rest! Je kunt via de website of mail reageren.

 

 

28 april is er ivm meivakantie geen bijeenkomst!

De eerstvolgende is 12 mei om 10.00 uur!

 

Zijn er tussendoor vragen of moeilijkheden zijn we gewoon bereikbaar! 

 

Bedankt iedereen voor een succesvolle bijeenkomst!

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

25 april 2015:  

 

Zoals jullie wellicht gezien hebben is er een nieuwe rubriek: INGEZONDEN...

Van een moeder van onze contactgroep ontving ik afgelopen week, dit ontroerende gedicht..

 

Graag ontvangen we verhalen, gedichten die we op onze webiste mogen en kunnen publiceren. Ook dat is wellicht weer een mogelijkheid om steun aan elkaar te kunnen bieden!!

 

Wij wensen iedereen veel succes voor de meivakantie...Maar vooral veel plezier!

                                                                                                                                                                                                                               

 12 mei 2015:

 

 

Het was een rustige ochtend zonder thema... Ondanks dat er veel afmeldingen waren deze dag was het wederom een succesvolle ochtend!

Volop nieuwe ideeën, nieuwe gespreksstof en het allerbelangrijkste was toch weer verbondenheid.

 

Geen uitgebreide samenvatting nodig deze keer.. Luisteren, herkenning, samen nadenken over wat we voor elkaar kunnen doen..

In ieder geval zijn we druk bezig om een avondbijeenkomst te organiseren, maar dat is wat omslachtiger als de ochtenden. Ook hebben we nog weinig reacties voor de avonden. Dus bij deze; zijn er mensen die alleen in de gelegenheid zijn om 's avonds te komen, neem svp even contact op met ons.

We willen graag samen kijken wanneer het juiste tijdstip zal zijn!

 

Voor de komende bijeenkomst proberen we weer een gast uit te nodigen. Zodra dat rond is komt het op de site.

Zijn er nog onderwerpen die jullie graag aan bod willen laten komen, stuur ons dan even een mail. We gaan ons best doen om de juiste personen bij ons uit te nodigen!

 

De volgende bijeenkomst is op 26 mei vanaf 10.00 uur. 

Hoop tot dan! 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

23 Juni:

Bijeenkomst vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur.

Dit zal de laatste bijeenkomst zijn voor de zomerstop/ zomervakantie!

We willen dit heel graag samen op een gezellige manier afsluiten! 

Geef je op per mail of via de site, zodat we er een leuke ochtend van kunnen maken!

Trek makkelijke kleding en makkelijk schoeisel aan!! Uiteraard wordt er gezorgd voor een kopje koffie/ thee en iets lekkers!

 

Op dinsdag 8 september starten we weer! Uiteraard is iedereen dan weer van harte welkom! 

Tussen 10.00 uur en 12.30 uur staat de koffie/ thee klaar!

 

 

Tijdens de zomerstop blijven we bereikbaar! Als je vragen hebt of wil je je aanmelden kan dat altijd!

Ook als er dringende zaken zijn, bel of mail gerust!

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer/ vakantie en heel veel succes met alles...

Hopelijk tot 8 september!

                                                                                                                                                                                                                               

 

 8 september 2015: 

 

Na een lange zomervakantie is Steunpunt Ouders voor Ouders wederom gestart. We hebben natuurlijk niet echt stilgezeten afgelopen zomer ( kan ook bijna niet met zorgenkinderen....) maar er is weer volop beweging! 

Allereerst hopen we dat iedereen de vakantie goed is doorgekomen en dat deze periode ook op een of andere manier (zover mogelijk) wat rust heeft gebracht. Natuurlijk zal het ook voor de nodige zorgen/ perikelen hebben gezorgd en dat horen we dan ook graag.

Ook vragen we ons af: hoe verloopt het vervoer? Moeten we nog met de gemeente om de tafel om eea te bespreken?

In oktober gaan we van start met een avondgroep. Ook proberen we weer mensen uit te nodigen die ons wat meer informatie kunnen geven over belangrijke, actuele zaken zoals bijvoorbeeld : - vervoer

                                                                           - indicaties wel/ geen PGB

Vandaag weer een goede vraag/ opmerking gehoord om over na te denken: 

Wanneer ben je mantelzorger??

            

Het was fijn om weer van start te gaan!

Hoop tot een volgende keer!

 

                                                                                                                                                                                                                              

 10 november: 

 

Op de Dag van de Mantelzorger hebben we een hele gezellige, nuttige bijeenkomst gehad.

Natuurlijk iets extra's getrakteerd om de Dag van de Mantelzorger te vieren.

We hebben gekeken of en wanneer het mogelijk is om een activiteit te gaan doen samen...

We gaan hiermee aan de slag en plannen zo snel mogelijk iets leuks om het jaar mee af te sluiten....! 

 

Daarnaast hebben we samen gesproken en gedacht over een aantal zaken zoals indicaties, wat is er eigenlijk aan speciale sporten/ activiteiten?

Het zou prettig zijn om daar een overzicht van te maken/ krijgen.

 

Op de volgende bijeenkomst op 24/11 hebben we wederom een gast.

Marij de Barbanson komt dan om 11.00 uur en zal ons informeren over haar werk. Zij heeft een praktijk en geeft massages ook oa aan kinderen met Autisme/ beperking. Wellicht is het iets zeer prettigs voor onze kids...

Voor info: www.debarbanson.be 

 

MANTELZORGCOMPLIMENT:

 

*Gemeente Eijsden- Margraten heeft aanvraagformulieren voor het Mantelzorgcompliment beschikbaar! Let op voor 22 nov aanvragen!

Voor info en criteria zie: www.eijsden-margraten.nl ( mantelzorg bedanken)

 

*Gemeente Maastricht is bezig om alles te inventariseren met behulp van Mantelzorgers, medewerkers van Steunpunt Mantelzorg. Het doel is om een mantelzorgwaardering te bedenken waar de mantelzorgers in de Gemeente Maastricht dan voor in aanmerking kunnen komen.

Helaas werken de gemeentes (nog) niet samen!! Het kan dus heel goed zijn dat wij als mantelzorgers vanaf 2016 een totaal verschillende waardering krijgen en niet meer landelijk. Wordt vervolgd....

www.svb.nl // mantelzorgcompliment voor info

 

24 nov de volgende bijeenkomst, hopelijk tot dan!

                                                                                                                                                                                                                               

November 2015

 

NIEUWS: 

* www.debarbanson.be:

Marij de Barbanson heeft tijdens een bijeenkomst eea verteld over haar werkgebied oa massages geven ter ontspanning.Marij heeft veel ervaring met kinderen/ volwassenen met een beperking. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen neem gerust contact op!

Heel informatief is http://www.sarkow.nl/. 

Een website met hulpmiddelen zoals een verzwaringdeken enz.. 

 

* Wij als contactgroep zouden graag een overzicht/ sociale kaart maken met oa informatie over tips voor sport/activiteiten voor kinderen met een beperking op welk gebied dan ook...

Ook blijkt dat er veel ouders zijn die nog niet weten waar ze moeten zijn voor indicaties en evt extra toeslagen enz...

Samen met Tanja Goessen van Steunpunt Mantelzorg Maastricht gaan we hiermee aan de slag en hopen een overzicht te maken waar we andere ouders ook mee van dienst kunnen zijn.

In het nieuwe jaar nodigen we dan ook mensen uit om ons hierbij te ondersteunen. Zodra de afspraken zijn gepland zetten we ze op de site!

Zijn er eerder vragen denk aan de Mantelzorgmakelaar Anja Mullenders! 043- 3215046

 

* Op 8 dec zijn we ivm een leuke jaarafsluiting niet aanwezig op de bekende lokatie! We gaan met de groep een workshop doen bij Rozijntjes.

www.rozijntjes.nl!

 

De volgende bijeenkomst is dus pas op 12 januari 2016!

 

Zijn er tussentijds vragen en of problemen neem gerust contact op met ons!

steunpuntoudersvoorouders@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                              

 

Januari 2016: 

 

We zijn weer van start gegaan in het nieuwe jaar met onze bijeenkomsten! Fijn dat we weer met elkaar kunnen praten, "discussiëren", ideeën uitwisselen en vooral luisteren naar elkaar!

We hebben als Steunpunt Ouders voor Ouders zeker niet stilgezeten!

We hebben contact gelegd met onder andere MEE Zuid Limburg.

Zij zijn zeer waardevol in cliëntondersteuning. We hebben informatie ontvangen over evt activiteiten voor kinderen met een beperking en ook is het mogelijk om via ons doorverwezen te worden en vragen te stellen!

www.meezuidlimburg.nl

 

Ook zijn we benaderd met een vraag voor samenwerking door jeugdgezondheidszorg van ENVIDA!

www.envida.nl

Ook dit kan heel waardevol zijn op diverse vlakken!

Kortom we zijn goed bezig!!

 

In verband met Carnaval is de volgende bijeenkomst op dinsdag 23 feb vanaf 10.00 uur. Dan komt Nadine Eussen van Zorggroep Vizie vertellen over hun specifieke mogelijkheden. Zeer interessant!

 

 

Zijn er intussen vragen of problemen laat het ons weten!

steunpuntoudersvoorouders@hotmail.com

 

Wij hopen je snel te zien!

 

 

 Februari 2016:

 

We hadden vandaag Nadine Eussen en Alex Klimala te gast. Nadine en Alex kwamen informatie geven over hun organisatie Zorggroep Vizie. Ondanks het feit dat wij als Steunpunt Ouders voor Ouders geheel onafhankelijk/ onpartijdig zijn waren we enorm enthousiast! Heel fijn om deze mensen te leren kennen die weten waar ze het over hebben en vooral naar ouders en kind kijken.

We verwijzen dan ook graag ouders door naar hun website: www.zorggroepvizie.nl voor info! 

 

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorgorganisatie waarbij het kind op nummer 1 staat. 
Wij bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, gezinsbegeleiding, diverse trainingen en tijdelijk verblijf op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN). Onze doelgroep zijn kinderen en adolescenten tussen 4-18 jaar met psychiatrische problematiek (autisme, ADHD, een hechtingsstoornis, een angststoornis etc). Wij onderscheiden ons van andere zorgorganisaties doordat wij  geen wachtlijsten hebben, groepsbegeleiding plaats vindt in kleine groepjes (4-6 kinderen) met telkens een vaste begeleider en dat er continu persoonlijk contact is met ouders en kind. De trainingen die wij geven variëren van de Rots&Water training, Brainblocks, ik-puber training, Leuk-vinden, lief-vinden etc. Voor meer informatie kunnen jullie altijd een kijkje nemen op onze website: www.zorggroepvizie.nl of vrijblijvend contact opnemen met Nadine Eussen (nadine@zorggroepvizie.nl / 06-27861667). 

 

 

Zijn er vragen horen we dit uiteraard graag!

 

Op dinsdag 8 maart is onze volgende bijeenkomst!

Dinsdag 22 maart vieren ons 1- jarig jubileum!

Hier zijn we enorm trots op en hopen dit te vieren met een bijzondere activiteit....

 

 APRIL 2016:

 

Allereerst willen we even vermelden dat we een super Jubileum hebben gehad. Wat bijzonder dat er 1 jaar later echt een mooie groep is gevormd met natuurlijk heel veel hulp van alle betrokken ouders en Steunpunt Mantelzorg! Dat geeft zoveel energie om verder te gaan en ons te gaan ontwikkelen! Later meer hierover!!

 

Van Saskia Peulen, medisch maatschappelijk werker van het MUMC+ kregen we hele waardevolle informatie bij deze de links: 

http://hetouderkompas.nl   en een aangepaste site voor kinderen van het MUMC+ : http://kinderwebsite.mumc.nl .

 

We zouden graag met meer ouders van zorgenkinderen in contact komen die behoefte hebben aan bepaalde onderwerpen:

Wat mis je als ouder mbt je zorgenkind(eren)?

Welke informatie zou je graag van ons ontvangen?

Wat is een juiste tijd voor een bijeenkomst? Voorkeur dag/ avond? 

Graag ontvangen we reacties op: 

steunpuntoudersvoorouders@hotmail.com of 06-55397782

 

Hopelijk tot een volgende keer!

 

 

 JUNI 2016

 

Met enige trots willen we jullie laten weten dat we een tweede contactgroep gaan starten! Na de zomervakantie gaan we 1 x per maand avondbijeenkomsten houden voor ouders met een zorgenkind! 
Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen en krijgen we wederom veel ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg Zuid en 2 lotgenoten die bereid zijn om te ondersteunen en er iets moois van te maken...
 
Dankzij de kracht van Steunpunt Ouders voor Ouders (Margraten) kunnen we een nieuwe groep gaan starten in Meers. Deze eerste groep is het voorbeeld/ drijfkracht voor hopelijk nog veel meer...
 
Met onze eerste groep hebben we inmiddels ons 1 jarig jubileum gevierd en zijn er plannen om uit te gaan breiden en nog meer ouders te gaan bereiken...Een themabijeenkomst houden staat als eerste op de planning.
We kunnen gerust zeggen dat mede door de kracht die deze groep heeft, er een concept is ontstaan dat door vrijwilligers/ ouders/ mantelzorgers een succes is geworden!
 
Op dinsdag 27 september as. gaat Steunpunt Ouders voor Ouders Meers van start en uiteraard blijft Steunpunt Ouders voor Ouders Margraten GEWOON DOORGAAN! 
 
Het lijkt wellicht nog ver weg, maar we wensen iedereen alvast een hele fijne zomer toe! 
 
September 2016:
 
Onze vakantie is weer voorbij en we zijn weer met veel plezier gestart met onze contactgroep in Margraten. Er is nog plek, dus kom gerust eens inlopen....
 
27 September 2016:
 
Opening Steunpunt Ouders voor Ouders Meers.
"Bie Gerda"
Kloosterstraat 19 A Meers- Elsloo
 
Aanmelden is niet nodig!
Inloop vanaf 19.00 u/ start 19.30 u tot 21.30 u.
 
 
 
 
 
 
Januari 2017
 
Op dinsdag 10 januari gaan we weer van start met onze bijeenkomsten voor Ouders.
In de ochtend zitten we in Margraten van 10.00 - 12.00 u en in de avond zijn we in Meers van 19.00 tot 21.00 u.
 
Ook gaan we voor de ochtendgroep wederom een wandeling organiseren. Als het weer het toelaat gaan we op dinsdag 14 febr een wandeling maken in de omgeving van Margraten.
 
In Meers is er dinsdag 10 januari een smulavond georganiseerd, alle ouders nemen zelf een hapje mee en maken er een gezellige avond van!
 
 
 
 
Februari 2017 - Margraten
 
Op dinsdag 14 februari hebben in Margraten heerlijk genoten van een wandeling. Ontspanning is ook hard nodig en met het zonnetje in de rug en als "beloning" een heerlijke lunch bij Talentino hebben we samen afgesloten.
Ivm met Carnaval zal er in feb geen bijeenkomst meer zijn.
Lijkt het je leuk om als Ouder van een zorgenkind/ mantelzorger mee te doen, laat het gerust weten!
 
 
 
Februari 2017 - Meers
 

 

Op dinsdag 14 februari hebben we onze thema-bijeenkomst gehad in samenwerking met  MEE. 

 

MEE was vertegenwoordigd door Angelique Raadschilders en Tamara  Loo, beide zijn werkzaam als consulent in de regio westelijke mijnstreek. MEE biedt hulp op een heel breed vlak bij allerlei soorten beperkingen. De insteek van de thema bijeenkomst was antwoord krijgen op de vragen die door onze ouders gesteld zijn. En ook ouders informeren waar je terecht kunt voor hulp of welke mogelijkheden er zijn om te helpen.

 

Zo zijn enkele dingen deze avond besproken:

 

  • www.steffie.nl : Deze website helpt bij het aanleren van dagelijkse dingen op gebied van o.a. gezondheid, reizen, bankieren, vrije tijd, eten en drinken. Als voorbeeld werd het gebruik van de OV-chipkaart bekeken. Op deze site word het opladen en gebruiken van de ov-chipkaart stap voor stap besproken. Op deze manier kunnen ze op een makkelijke en duidelijke manier stap voor stap leren om te gaan met bijv. de ov-chipkaart
  • www.meerdanliefde.nl : Deze website biedt ondersteuning bij het uitleggen van vriendschap, liefde, seksualiteit e.d. Deze website is dan ook heel handig om te gebruiken bij de seksuele voorlichting van je kind. Maar zeker ook het uitleggen van hoe een vriendschap nou werkt.
  • www.meezuidlimburg.nl:  Op de site van MEE vind je meer informatie omtrent de cliëntondersteuning die MEE aanbiedt. Maar er worden meerdere onderwerpen aangeboden op deze site zoals cursussen en trainingen en ook een vrijetijdsgids. Kijk op de site bij -ik zoek een activiteit-  hier kun je dan d.m.v. picto’s kiezen welke activiteit je interesseert.
  • NVA – Autipas-  Als je autisme hebt, dan kun je vastlopen in situaties waarbij de spanning oploopt. Dat kan zich uiten in bijzonder gedrag dat vaak niet wordt begrepen. De Autipas zorgt voor begrip, verklaart dat gedrag en geeft zelfvertrouwen aan de gebruiker. De pas kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld een artsenbezoek, pretparken maar ook bij het aanraking komen met justitie. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van de autipas op www.autisme.nl
  • Rondvraag: Tijdens onze rondvraag kwamen vooral vragen over het begeleid wonen en wat verandert er allemaal op het moment als je kind 18 wordt.
  • Wat betreft begeleid wonen zijn meerdere opties:

In groepsverband wonen, hier wonen mensen samen als groep in een huis en krijgen hier begeleiding wat betreft huishoudelijke taken maar ook financiële zaken.

Individueel: dan huur je gewoon via de woningbouw vereniging en dan zijn er mogelijkheden om begeleiding voor enkele uren per week in te zetten om je kind te helpen met de dagelijkse zaken om te gaan.

 

  • Je kind wordt 18 en dan? De zaken die nu in het kort naar voren kwamen is.. De zorgverzekering moet door je kind zelf betaald worden. Overleg dit goed met de zorgverzekeraar zeker als je kind medicatie krijgt. Daarnaast kan  een basisbeurs aangevraagd worden en een OV-chipkaart. Maar naast allerlei praktische zaken is het ook belangrijk dingen als mentorschap voor je kind te regelen. Op het moment dat ze 18 zijn staan ze er eigenlijk alleen voor, ze mogen zelf beslissingen nemen. En ouders hoeven niet meer ingelicht te worden over wat bijvoorbeeld bij een artsenbezoek besproken is. Probleem daarin is dat het voor mensen met een beperking het vaak moeilijk is om dingen die besproken zijn weer goed terug te koppelen. Op het moment dat je als ouders een mentorschap over je kind hebt, zijn artsen verplicht alles met jullie te delen. Maar je kind kan ook niet zomaar beslissingen nemen.  Soms hebben kinderen met een beperking problemen om goed om te gaan met geld. Ze hebben moeite om inkomsten en uitgaves te overzien. Dan is bewind voering ook een goed idee. Dit kan door ouders geregeld worden maar u kunt ook een bewindvoerder aanstellen. Het is zeker van belang om een bewindvoerder in te zetten als je merkt dat het te veel spanningen in het gezin oplevert als je  jouw kind hierin begeleiden wilt.

 

Angelique en Tamara hadden een heel breed scala aan informatie bij zich o.a. over het omgaan met geld. Hier is ook een spel voor ontwikkeld om mensen beter om te leren gaan met geld. Vanuit MEE worden hier cursussen aan jongeren over gegeven.  Verder was er nog informatie over passend onderwijs, PGB, regiemap autisme e.d.  Deze avond hebben we ook kennisgemaakt met Brain Blocks dit is een visuele uitleg van wat autisme inhoudt. Door middel van Brain blocks kan aan iemand met autisme maar ook aan het gezin makkelijk worden uitgelegd wat autisme precies inhoudt.

 

Voor specifieke vragen kunnen jullie telefonisch contact opnemen met MEE. Angelique is iedere dinsdagochtend van 9-11 aanwezig in het gemeentehuis van Stein. Dit is een inloopspreekuur van MEE, hier kunt u ook met vragen terecht.

 

  • Naast MEE was gisteren ook Annick Nieuwhof van BOBA aanwezig. BOBA is een nieuwe organisatie in zuid limburg die samen werkt met o.a. virenze. BOBA biedt een levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Ze begeleiden zowel kinderen als volwassenen met een enkelvoudige beperking. Ze bieden praktische ondersteuning en coaching. Annick heeft hier het e.e.a. over uitgelegd.

 

Het was een zeer leerzame avond en hopelijk wordt het vervolgd.

 

Kijk regelmatig even naar de agenda op onze site voor de komende bijeenkomsten! 

Er staat vanalles op de planning de komende maanden.....

 
 
 
Overzicht van samenwerking/ netwerken:

 

- www.voormantelzorgers.nl// Steunpunt Mantelzorg Zuid

- www.voorjongemantelzorgers.nl

- www.camion.nl                                                                                                                                                                           - www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl 

www.mumc.nl/ medisch maatschappelijk werk

- www.meezuidlimburg.nl/

- www.envida.nl/jeugdgezondheidszorg ( Maastricht)

- www.huisvoordezorg-limburg.nl

www.zorggroepvizie.nl

www.cjg043.nl